fbpx

Информация относно COVID-19

Уважаеми пациенти,

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в следствие на COVID-19, считаме за наш дълг и задължение да ви информираме за следното:

Нашите дентални кабинети ЩЕ СА ОТВОРЕНИ, тъй като сме поели лечението на много пациенти, които са ни се доверили вече повече от 15 години.

Ще продължим да се придържаме  към мерките за превенция на разпространението на инфекции на дихателните пътища, предвидени от СЗО и да прилагаме мерките за дезинфекция и стерилизация на работните помещения според предписанията на МЗ.

Това, за което умоляваме нашите пациенти е да обърнат внимание на долуописаните въпроси, и ако на някой от тях отговорът е „ДА“, нека отложи сам своят час.

  1. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ ПЪТУВАЛИЛИ СТЕ В РИСКОВИ ЗОНИ?
  2. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ КОНТАКТ С ХОРА ИДВАЩИ ОТ РИСКОВИ ЗОНИ?
  3. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ КОНТАКТ С ЛИЦА С ДОКАЗАН COVID 19?
  4. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ ТЕМПЕРАТУРА, КОНЮНКТИВИТ, ДИХАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ДИАРИЯ ИЛИ ГРИПЕН СИНДРОМ?

Ако отговорът е  „НЕ“ на всички въпроси: пациентът може да посети денталната  практика.

Очакваме ви!