fbpx
i-PRF

Прилагане на растежни фактори - PRF-терапия

PRF-Обогатен на тромбоцити фибрин, L-PRF -обогатен на левкоцити и тромбоцити фибрин се използват за подпомагане на оздравителните процеси в меките и твърдите тъкани. В Денталната медицина PRF се използва в  пародонталната хирургия за стабилизация на графта, направа на Sticky bone, при  костна и пародонтална  регенерация, презервация на алвеолите, при имплантологично  лечение, след екстракция на зъби .

Богатия на тромбоцити фибрин се добива като се взема кръв от вената на  пациента, непосредствено преди хирургичната интервенция, която се центрофугира на специална центрофуга при определени условия. Тогава в плазмения разтвор се концентрират растежни фактори, левкоцити, цитокини, тромбоцити  и др. При този метод нямаме риск от алергии и нежелани реакции от страна на пациента, т.к тези растежни фактори се добиват от собствената му кръв.

Използването на PRF продукти в денталната палстична и пародонтална хирургия подпомага оздравяването и регенерацията  на тъканите , намалява риска от инфекции, действа като превръзка на приложеното място.