fbpx

Пародонтология

Пародонтология – почистване на плака и зъбен камък, scalling and root planning, кюретаж, пародонтална хирургия – работа с костозаместителни материали, колагенови мембрани, коренова ампутация, резекция, удължаване на клинична корона, корекция на френулум и костни екзостози. Корекция на вертикални костни дефекти, чрез костна аугментация. Покриване на рецесии, епителни и съединително тъканни присадки. Костна аугментация след зъбна екстракция, подготовка за зъбно имплантиране.

Пародонтология  е раздел от денталната медицина ,който се занимава с морфологията, функцията, профилактиката и лечението на околозъбните тъкани – пародонтът. Той включва венците, костната тъкан, алвеолата и периодонциума.

Най-често срещаните патологии в пародонтологията са:  Пародонтита, Гингивита, Периимплантита, Гингивални рецесии, Орални лезии и др.

Д-р Недялкова, като специалист в тази област, провежда всички фази от профилктиката и лечението на пародонталните заболявания.

 

Повече информация