fbpx

Dentist1Заболяванията на венците и пародонта са най-често хронични процеси, които обикновено протичат без болка или други оплаквания. Основната причина за заболяванията на венците са микроорганизмите в зъбната плака, която непрекъснато се образува по повърхностите на зъбите, над и под венеца. Тези микроорганизми увреждат венеца и подлежащата кост.

Колкото повече зъбна плака има по зъбите и тя не се отстранява от пациента и пародонтолога, толкова по- тежко е възпалението и то води до деструкция на зъбозадържащите тъкани (пародонтит). Живеещите в зъбната плака микроорганизми са много устойчиви на антибиотици и само механичното им отстраняване осигурява тяхното премахване. Неотстраняваната дълго време зъбна плака минерализира и се превръща в зъбен камък, който трябва да се отстранява от специалист през различен период от време след индивидуална преценка ,най често на 3-4 ,6 месеца или година.Зъбният камък служи за ретенция на още по-голямо количество зъбна плака,която започва да се развива и дълбоко подвенечно.

Основен белег за възпалението на венците е кървенето, особено това, установено от зъболекаря при нежно сондиране на венеца със специален инструмент (пародонтална сонда). Наличието на такова кървене означава, че венците ви се нуждаят от професионално лечение. За да се установи точния обхват на засягането на венците и опорната кост, както и на ефективността на провежданата от Вас орална хигиена, пародонтолога прави поредица изследвания. Лечението на пародонталните заболявания се извършва в три основни фази с участието на пациента.

1. Първа фаза (Инициална), включва:

Броят на посещенията за постигане на тези цели, както и на интервалите между тях се определят индивидуално, в зависимост от тежестта и скоростта на прогресия на заболяването, както и от степента на съучастие от Ваша страна. Ако това лечение доведе до овладяване на възпалението и Вашата орална хигиена е достатъчно ефективна, то се продължава с поддържаща терапия (3 фаза). Ако въпреки ефективната Ви орална хигиена все още има участъци, в които възпалението не е овладяно се преминава към

2. Втора фаза има за цел да:

Трябва да знаете, че активното пародонтално лечение, както и всички хирургични намеси могат да доведат до:

3. Трета фаза е фазата на поддържане.

Като всички хронично болни, пациентите с пародонтални заболявания се нуждаят от регулярни контролни посещения за поддръжка на състоянието и контрол на рецидиви и нововъзникнали възпаления. Интервалите между тези контроли се определят индивидуално, в зависимост от тежестта на Вашето заболяване и скоростта на прогресията му преди началото на лечението, както и от Вашата способност да поддържате нивата на на зъбната плака толкова ниски, че да не могат да предизвикат възпаление. Ако не спазвате препоръчаните Ви интервали за прегледи за поддръжка, както и ако не полагате необходимите усилия за ефективна орална хигиена, това може да опорочи всички постигнати резултати от проведеното лечение, независимо от постигнатите успехи и вложени средства. В такива случаи отговорността за недобрите резултати или прогресиране на заболяването, както и за получените усложнения, ще бъде Ваша.