fbpx

Корекция на гингивална усмивка

Удължаване клинични корони в горна челюст и репозициониране на горна устна

Вижте един наш клиничен случай, с който направихме една млада дама изключително щастлива!